Redhills CMDA PLOTS BANK LOAN AVAILABLE

▪️200 மீட்டர்மாநிலநெடுஞ்சாலை

▪️150 மீட்டர்வீடுகள்

▪️400 மீட்டர்பள்ளிகள்

▪️700 மீட்டர்கடைகள்

▪️700 மீட்டர் – அருமந்தைபஜார்

◼️7 கிலோமீட்டர் – ரெட்ஹில்ஸ்சிட்டி

▪️வங்கிகடன்வசதிஉண்டு.

▪️ CMDA RERA APPROVED

🎊விலையின்விவரம் :-

🔹முன்பணம்ரூ. 1,00000

🔹600 சதுரஅடிரூ.11,99,400

🔹1999சதுரஅடி

👉முழுத்தொகை 30 நாட்களில்செலுத்தினால்பத்திரபதிவு + தனிப்பட்ட +ஈசிஇலவசம்.

🎊சிறப்புசலுகையாக.

👉பாதித்தொகைசெலுத்தினால்பத்திரபதிவுஇலவசம்.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *